Cookiebeleid Gezonde Boodschappen
Dit Cookie Statement van GroentenFruit Huis beschrijft van welke cookies GroentenFruit Huis gebruikmaakt via haar website gezondeboodschappen.nl (de “Website”) alsmede doeleinden waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert GroentenFruit Huis en voor welk doel?
Functionele cookies
Gezondeboodschappen.nl maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Gezondeboodschappen.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. De cookie registreert jouw gebruik van de Website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan GroentenFruit Huis verstrekt. GroentenFruit Huis verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies verwijderen
De toestemming die u hebt gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de door middel van cookies verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevatten. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van GroentenFruit Huis van toepassing die hier kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een e-mail sturen aan gezondeboodschappen@gmail.com.

Gezonde Boodschappen
Over ons 
De gezonde boodschap 
Toolbox