Informatie
De website Gezonde Boodschappen wil dat zo veel mogelijk partijen zich laten inspireren door onze gezonde boodschap. U mag gebruik maken van de informatie op deze website mits u deze informatie gebruikt in uw communicatie en/of activiteiten die in relatie staan tot onze boodschap.  

Cookies
Gezonde Boodschappen gebruikt cookies. Lees verder op deze pagina

Geen garantie op juistheid
We* streven ernaar om de website zo actueel mogelijk te houden en deze is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van deze website.
Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

*Deze website wordt beheerd door GroentenFruit Huis.

Gezonde Boodschappen
Over ons 
De gezonde boodschap 
Toolbox