Lobby btw-verlaging groenten en fruit

Op 1 januari 2019 is de btw, op onder andere groenten en fruit, verhoogd van 6 naar 9 procent. De groente- en fruitsector en met hen vele andere partijen, zijn van mening dat groenten en fruit een lager btw-tarief verdienen.

Het verhogen van de btw op gezonde voeding zoals groenten en fruit, staat haaks op het stimuleren van de consumptie daarvan. Door deze verhoging zijn groenten en fruit duurder geworden en minder bereikbaar voor de groep met de laagste inkomens. Juist deze groep heeft een grote achterstand in het bereiken van de consumptie van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Dat is extra zorgelijk gelet op het feit dat deze groep gemiddeld zeven jaar korter leeft.

Met elkaar hopen wij te bereiken dat het kabinet haar beleid zal herzien.

Nationaal Preventieakkoord

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten waarbij 70 partijen samen aan de slag gaan om Nederland gezonder te maken. Het akkoord bestaat uit afspraken en maatregelen rondom de onderwerpen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Op het gebied van overgewicht spelen groenten en fruit een belangrijke rol. Van alle producten uit de Schijf van vijf, blijft de consumptie van groenten en fruit het meest achter bij de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Het Nationaal Preventieakkoord wil gezond eten stimuleren en de omgeving gezonder maken.

Meer informatie leest u op de website van Rijksoverheid

Adviesrapport 'Naar een Voedselbeleid'

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schreef in 2014 voor de regering het adviesrapport ‘Naar een Voedselbeleid. Vervolgens werden in 2015 en 2016 twee kamerbrieven opgesteld met een Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel. De keuze voor een gezonde leefstijl en voeding moet een makkelijke keuze zijn. Hieronder kunt u het rapport en de kamerbrieven downloaden. 

Rapport: Naar een voedselbeleid

Kamerbrief: Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel
Kamerbrief: Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel

Gezonde Boodschappen
Over ons 
De gezonde boodschap 
Toolbox