Sinds 1 januari is de btw op groenten en fruit is verhoogd van 6% naar 9% btw. Prijs is voor de meeste consumenten een belangrijke factor bij de aankoop van voedingsmiddelen. Groenten en fruit worden als relatief duur beoordeeld. Een prijsverhoging kan juist voor consumenten uit de lagere inkomensgroepen een drempel vormen om de benodigde verandering van hun eetpatroon te bewerkstelligen. Cijfers tonen aan dat de consumptie van groenten en fruit bij deze groep het laagst is. Een hogere consumptie van groenten en fruit is  zeer wenselijk voor een gezonde en duurzame samenleving. Deze aankoopbarrière moet dus worden geminimaliseerd. Maak de gezonde keuze, de makkelijke keuze. 

Effect op gezondheid en zorgkosten

Van de Nederlandse bevolking heeft 43% overgewicht en is 12% obees. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.200 bij.

 

5 op de 6 volwassenen eet onvoldoende groente. 7 op de 8 eet onvoldoende fruit. Bij kinderen is die situatie niet beter, eerder slechter.

Meer groenten en fruit eten draag bij aan de reductie van deze welvaartsziekten en draagt daarmee bij aan een besparing op de zorgkosten.

 

De kosten van diabeteszorg waren bijna 1,6 miljard euro in 2015. Het betreft hierbij de zorg voor diabetes type 1 en type 2. In totaal maakten de kosten voor diabeteszorg 1,8% uit van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland.

In 2015 kostte de Nederlandse gezondheidszorg ruim 85 miljard euro. Dit is ruim 5.000 euro per inwoner.

De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. In de periode 2015-2040 groeien de zorguitgaven met gemiddeld 2,9 procent per jaar. De zorguitgaven per persoon stijgen van 5.100 euro in 2015 naar 9.600 euro in 2040.  Van de uitgaven aan verschillende ziektegroepen groeien die voor de behandeling van aan kankers tot 2040 het snelst.

 

De stijging in uitgaven aan endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten ( van 2,4 miljard naar 7,4 miljard in 2040) komt vooral door hogere uitgaven aan diabetes mellitus (suikerziekte). De kosten verdrievoudigen! 

Effect op duurzaamheid

Meer groenten en fruit in ons dieet draagt bij aan de verlaging van de footprint. Groenten en fruit hebben gemiddeld een lagere milieudruk dan overige productgroepen. Door groente te eten in plaats van iets anders, verlaag je de milieudruk.

Zo is berekend dat een voedingspatroon dat voldoet aan de Schijf van Vijf (dus voldoende groenten en fruit bevat) duurzaamheidswinst geeft ten opzichte van het huidige voedselpatroon, het verlaagt de milieudruk van ons eten met wel 50%.

Lagere inkomens kopen minder verse groenten en fruit

Met name voor de lage inkomens is voldoende groenten en fruit eten een grote aanslag op hun budget.

Het koopgedrag van de Nederlandse consument is afhankelijk van het besteedbaar inkomen. Het blijkt dat consumenten met lage inkomens minder verse groenten en fruit kopen. Een hogere prijs voor groenten en fruit stimuleert de aankopen bij deze groep consumenten dus niet.

 

Hoog opgeleid

Laag opgeleid

Levensverwachting

84,5 jaar

74,0 jaar

Consumptie fruit

144 gram

104 gram

Consumptie groenten

172 gram

131 gram

Lage inkomensgroepen worden met een zorgtoeslag geholpen, maar tegelijkertijd gaan we hun inkomen extra belasten door de kosten voor gezonde voeding te verhogen. De doorbelasting van de BTW laat zich het hardst voelen in de groep die het meest nodig heeft. Lagere sociaaleconomische groepen zijn extra vatbaar voor financiële maatregelen, zoals accijns op ongezonde producten en subsidies op gezonde producten.

Uitgaven verse groenten en fruit in NL per huishoudgrootte naar besteedbaar inkomen (€)

Bron: GfK/GroentenFruit Huis

Verdeling huishoudens in NL naar grootte en besteedbaar inkomen
(%)

Bron: GfK/GroentenFruit Huis

Gezonde Boodschappen
Over ons 
De gezonde boodschap 
Toolbox